Integritetspolicy
DEN PRISBELÖNADE MODEBUTIKEN - SHOPPA I BUTIK ELLER ONLINE
DEN PRISBELÖNADE MODEBUTIKEN - SHOPPA I BUTIK ELLER ONLINE

Mitt Modevillan

✓ UNIKT SORTIMENT          ✓ PERSONLIG SERVICE          ✓ FRI FRAKT          ✓ SNABBA LEVERANSER          ✓ ÖPPET KÖP

✓ UNIKT SORTIMENT   ✓ FRI SNABB FRAKT   ✓ ÖPPET KÖP

Logga in

X

Integritetspolicy


Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Modevillan. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
VI-MO Försäljnings AB
556201-1592
Tutviksvägen 2
136 75 Vendelsö

VILKA PERSONUPPGiFTER SAMLAR VI IN, OCH VARIFRÅN?
När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

DÄRFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp
- Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.
- Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

När du skapar en profil hos oss
Vi behandlar personuppgifter för hantering av leveranststatus och orderhistorik.
- Behandlingen sker med ditt samtycke för att ha möjlighet att se leveransstatus och orderhistorik.

Förmånskund
- Vi behandlar personuppgifter för hantering av bonuspoäng, innestående bonuscheckar och förmånskundnivå.
- Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden
- Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.
- Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring
- Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS.
- Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar
- Vi behandlar personuppgifter för att kunna genomföra deltagande i tävlingar som vi anordnar.
- Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling
- Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.
- Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
- Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.
- Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott
- Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.
- Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

DE SOM FÅR TA DEL AV PERSONUPPGIFTERNA
Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, leverantör av affärssystem, leverantör av e-handelsplattform, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL LAND UTANFÖR EU/EES
I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

SÅ LÄNGE SPARAS PERSONUPPGIFTERNA
Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

- Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

- Uppgifter när du skapar en profil hos oss sparas till dess du begär att bli borttagen eller när du varit inaktiv i tre år.

- Uppgifter när du blir förmånskund hos oss sparas till dess du begär att bli borttagen eller när du varit inaktiv i tre år.

- Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.

- Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

- Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

DINA RÄTTIGHETER
Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång
Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse
Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
- Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
- Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
- Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:
- Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
- Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
- Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
- Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling
Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring
Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice på kundtjanst@modevillan.se eller använda dig av de länkar som finns i varje utskick och sms. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet
Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

Klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

COOKIES
Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Google, Facebook.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Denna webbplats använder Facebooks tjänst för retargeting. Facebook använder cookies som baserat på användarhistorik för att möjliggöra annonser på deras plattform och partnerwebbsido till personer som är intresserade av våra produkter.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Denna webbplats använder Hotjar som tillhandahålls av Hotjar Ltd. Hotjar använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

KONTAKT
För att komma i kontakt med oss så mejlar du kundtjanst@modevillan.se eller använder vårt kontaktformulär på hemsidan. Vi har begränsade resurser att ta emot förfrågningar gällande vår personlighetspolicy via telefon och butik.

VI ERBJUDER

VI ERBJUDER

VIP
kund

Vi i vill att det ska löna sig att vara en trogen kund hos oss på Modevillan - därför får du mer förmåner ju mer du handlar. Som VIP kund får du upp till 10% rabatt ord. pris på alla dina köp.

Läs mer >>

VIP-
kvällar

Som VIP Platinum-, Guld-, och Silverkund blir du varje säsong inbjuden till ett antal bubbliga VIP kvällar med erbjudanden och gästföreläsare inom olika teman såsom mode, skönhet, personlig utveckling m.m.

Läs mer >>

VIP
service

Som VIP Platinum- och Guldkund har du har möjlighet att boka tid med en av våra Personal Shopper både i butik och på distans via videosamtal.

Boka tid >>

Skrädderi

Vi erbjuder professionell ändringsskrädderi för att säkerställa att dina plagg får absolut bästa passform. Utprovningen sker direkt i butiken tillsammans med säljaren. 

Läs mer >>

Gratis
parkering

Vi har en stor parkering där du parkerar fritt och en busshållplats (Gudö) i direkt anslutning till butiken. Det tar mindre än 20 min med bil från Centralen i Stockholm.

Hitta till oss >>

VI ERBJUDER

VI ERBJUDER

Förmånskund hos oss

Vi i vill att det ska löna sig att vara en trogen kund hos oss på Modevillan - därför får du mer förmåner ju mer du handlar. Som VIP kund får du upp till 10% rabatt ord. pris på alla diina köp.

Läs mer >>

VIP kvällar

Som VIP Platinum-, Guld-, och Silverkund blir du varje säsong inbjuden till ett antal bubbliga VIP kvällar med erbjudanden och gästföreläsare inom olika teman såsom mode, skönhet, personlig utveckling m.m.

Läs mer >>

VIP service

Som VIP Platinum- och Guldkund har du har möjlighet att boka tid med en av våra Personal Shopper både i butik och på distans via videosamtal.

Boka tid >>

Skrädderi

Vi erbjuder professionell ändringsskrädderi för att säkerställa att dina plagg får absolut bästa passform. Utprovningen sker direkt i butiken tillsammans med säljaren. 

Läs mer >>

Gratis parkering

Vi har en stor parkering där du parkerar fritt och en busshållplats (Gudö) i direkt anslutning till butiken. Det tar mindre än 20 min med bil från Centralen i Stockholm.

Hitta till oss >>

Välkommen till din modebutik

Modevillan är ett prisbelönat modehus en bit söder om Stockholm. Här hittar du ett stort urval kvalitetsplagg från fler än 50 varumärken under samma tak - från vardag till fest samt underkläder, väskor, skor och accessoarer. Vi har en kunnig och utbildad personal med lång erfarenhet inom modebranschen som gärna hjälper dig att hitta det rätta och bästa i vårt noga utvalda sortiment i storlek 32-52. Här finns även tillgång till ändringsskrädderi och en stor fri parkering. Vi har tilldelats utmärkelser som Årets Dambutik, Årets Modebutik samt Årets Företagare.

Läs mer om oss här >>
 

Tutviksvägen 2, Vendelsö | 08-776 04 14
Vard 10.30-18.30 | Lör 10-16 | Sön 11-16
Helgdagar se här >>